پوش نوتیفیکیشن بر اساس کلیک

پوش نوتیفیکیشن بر اساس کلیک

بعد از پرداخت تیکت ارسال کنید و تصویر مورد نظر را ارسال کنید(حداکثر حجم مجاز 250 کیلوبایت و تنها پسوند های jpg و png قابل قبول می باشد)

1000 عدد
نوتیفیکیشن بر اساس کلیک

همراه با لینک گزارش

50000 تومان

2000 عدد
نوتیفیکیشن بر اساس کلیک

همراه با لینک گزارش

100000 تومان

3000 عدد
نوتیفیکیشن بر اساس کلیک

همراه با لینک گزارش

150000 تومان

5000 عدد
نوتیفیکیشن بر اساس کلیک

همراه با لینک گزارش

250000 تومان

8000 عدد
نوتیفیکیشن بر اساس کلیک

همراه با لینک گزارش

400000 تومان

10000 عدد
نوتیفیکیشن بر اساس کلیک

همراه با لینک گزارش

500000 تومان

13000 عدد
نوتیفیکیشن بر اساس کلیک

همراه با لینک گزارش

650000 تومان

15000 عدد
نوتیفیکیشن بر اساس کلیک

همراه با لینک گزارش

750000 تومان

17000 عدد
نوتیفیکیشن بر اساس کلیک

همراه با لینک گزارش

850000 تومان

20000 عدد
نوتیفیکیشن بر اساس کلیک

همراه با لینک گزارش

1000000 تومان
ارسال یک پیام